קבוצת תאופיק זידאן מציבה את בטיחות עובדיה והפועלים באתריה לפני הכל ומחויבת לשמור על שלומם וביטחונם האישי, בין היתר :

  • הצבת שני ממונה בטיחות קבועים בחברה
  • הדרכות בטיחות שוטפות לעובדי החברה, מנהלי פרויקטים ומנהלי עבודה
  • ישיבות בטיחות והרצאות בעניין סיכונים
  • תוכנית בטיחות מתחדשת לפי הצורך
  • שימוש בציוד הבטיחות המתקדם ביותר
  • הקפדה על שמירת הוראות הבטיחות באתרים