הנהלת החברה

מר תאופיק זידאן

מייסד החברה

מנכ"ל : מר מוחמד זידאן.

מר מוחמד זידאן

מנכ"ל החברה

מר איימן זידאן

מר איימן זידאן

סמנכ”ל תשתיות

מר שריף זידאן

מר שריף זידאן

סמנכ”ל בניה

מר מוחסן בסול

מר מוחסן בסול

סמנכ”ל פרויקטים