מרכז רון למחוננים – ראשון לציון

0
יח"ד

מרכז רון למחוננים ע"ש רון ורדי

בניה ציבורית

הקמת מרכז רון למחוננים בראשון לציון