פרויקט בצוותא חריש – שכונת אור המזרח

0
יח"ד

פרויקט בצוותא חריש – שכונת אור המזרח

בניה למגורים

פרויקט בצוותא חריש אשר בנייתו הסתיימה בשנת 2021 ממוקם בשכונת אור המזרח.
הפרויקט כולל 233 יח”ד ב -13 מבנים.