פרויקט הרובע חיפה

0
יח"ד

Zidan One – נצרת

בניה למגורים

פרויקט הרובע הינו קומפלקס מגורים ומסחר בחיפה המחולק ל-3 מבנים, הכולל 10 קומות עם 198 יח”ד (4 קומות מרתף חנייה וקומת קרקע מסחרית) בשטח הכולל של כ- 28,000 מ”ר