פרויקט מגדלי הגליל

0
יח"ד

פרויקט מגדלי הגליל

ייזום

הפרויקט הממוקם בשכונה הגליל נצרת .הפרויקט מורכב משני בניינים אשר כוללים 38 יח”ד